| |     ћирилица | latinica  
Home
-OZNÁMENIA-

 

Obstarávanie vysokej hodnoty - zariadenia tempest pre potreby diplomatických a konzulárnych misií Srbskej republiky v zahraničí

Dovoľujeme si Vás informovať, že Veľvyslanectvo Srbskej republiky v Slovenskej republike začalo konanie na obstaranie tovaru vysokej hodnoty - zariadenia tempest pre potreby diplomatických a konzulárnych misií Srbskej republiky v zahraničí. Nižšie nájdete Výzvu na podávanie ponúk a Súťažnu dokumentáciu. Výzva na podávanie ponúk a

Súťažna dokumentácia - Srbský

Výzva na podávanie ponúk a Súťažna dokumentácia - Slovenský

Pozývame všetkých záujemcov, aby doručili svoju ponuku osobne alebo poštou na adresu objednávateľa: Veľvyslanectvo Srbskej republiky v Bratislave, Búdkova 38, 81104 Bratislava. Na obálke uveďte predmet obstarávania - Ponuka obstarania - "Obstaranie zariadenií tempest pre potreby diplomatických a konzulárnych misií Srbskej republiky v zahraničí, poradové číslo 3/2023".

Obálka s ponukou musí mať na prednej strane označenie „PONUKU NEOTVÁRAŤ“, na zadnej strane celý názov uchádzača, adresu, telefónne číslo a kontaktnú osobu. Ponuka sa bude považovať za podanú v stanovenej lehote, ak bude objednávateľovi predložená do 02.06.2023 do 11:00 hod.

Kontaktná osoba na Veľvyslanectve Srbskej republiky v Bratislave je: Rastislav Popović, tel. +421 2 5443 19 27, email: srb.emb.slovakia@mfa.rs

Kondolenčná kniha

V súvislosti s tragickými stratami na životoch, ku ktorým prišlo pri streľbe na Základnej škole Vladislava Ribnikara v Belehrade 3. mája 2023, vláda Srbskej republiky vyhlásila v dňoch 5. mája do 7. mája 2023 trojdňový štátny smútok. Veľvyslanectvo Srbskej republiky vyjadruje vďaku za všetky prejavy podpory, ktoré dostávame.

Kondolenčná kniha bude otvorená na veľvyslanectve (Veľvyslanectvo Srbskej republiky v Slovenskej republike, Búdková 38, 811 04 Bratislava). Predstavitelia verejnosti, ktorí si budú želať vyjadriť sústrasť v písomnej forme, môžu tak urobiť počas nasledujúcich otváracích hodín:

5. mája 2023 v čase 11:00 – 15:00 hod.

9. mája 2023 v čase 11.00 – 15.00 hod.

Dovoľujeme si upozorniť, že návštevníci veľvyslanectva budú podrobení bezpečnostnej kontrole.

Pre tých, ktorí nebudú môcť prísť osobne, existuje možnosť poslať prejavy sústrasti mailom na e-mailovú adresu: embassy.bratislava@mfa.rs. Tieto budú takisto zaradené do kondolenčnej knihy.

 

Predaj služobného motorového vozidla

Veľvyslanectvo Srbskej republiky v Slovenskej republike dňa 30.3.2023 oznamuje predaj služobného motorového vozidla:

 - Značka a typ: Daewoo Lanos,

- rok výroby 1999, uvedené do evidencie dňa 21.06.2000

- číslo podvozku: SUPTF48YDXW0258169

- motor: 1498 cm3, 63kW

- palivo benzín

- manuálna prevodovka

- najazdené: 141 800

- prvý majiteľ Celkový stav zodpovedajúci najazdeným kilometrom a veku vozidla.

Vyskytla sa technická porucha zadného brzdového valca. Vozidloo má všetky štyri takmer nové pneumatiky a veľmi krátku dobu používanú batériu značky Bosch.

Počiatočná kúpna cena je 331, eur s DPH. Ponuky zasielajte na emailovú adresu: srb.emb.slovakia@mfa.rs najneskôr do 20. apríla 2023.

Záujemcovia si auto môžu pozrieť každý pracovný deň od 12:00 do 14:00 na adrese Búdková 38, 81104 Bratislava, po predchádzajúcom kontakte na tel.č.02/54431927.

  

SERBIA - Emerging tech development hub

We believe that Serbia is a world number one destination for business and investing into the research, development and new technologies. And we want to share this with You. That is why we prepared this Brochure, so that anyone can find relevant information about expanding their business and investing in Serbia. Please find the Brochure at the web page: https://innovations.serbiacreates.rs/#


Print version
Important information
-OZNÁMENIA-
_______________________________________________________________________