| |     ћирилица | latinica  
Home
Cestovanie maloletých cez štátnu hranicu Srbskej republiky

V súvislosti s aktuálnou turistickou sezónou pripomíname, že na prekročenie štátnej hranice Srbskej republiky je neplnoletým občanom Srbskej republiky do veku 16 rokov potrebný súhlas oboch rodičov v prípade, ak cestujú sami alebo v sprievode osoby, ktorá nie je ich rodičom alebo zákonným zástupcom. Pri cestovaní s jedným rodičom nie je potrebný písomný súhlas druhého rodiča.

Pokiaľ ide o cudzincov, nepotrebujú súhlas v prípade cestovania v sprievode jedného rodiča.


Print version
Consular services
Cestovanie maloletých cez štátnu hranicu Srbskej republiky
eConsulate - Work visa
e-visa - payment for the visa issuance fee
Travel Documents
Travel to Serbia
Customs
Citizenship
Status Issues
Documents Certification
Military Service
Other Services
Travel Abroad
Consular Fees