Printer Friendly Version Prezentácia knihy „Slovenské insitné výtvarné umenie v Srbsku, Etnologicko-antropologická štúdia prejavov identít“ a otvorenie výstavy insitných maliarok z Kovačice v Národnej banky Slovenska @ 18 December 2018 12:44 PM

Dňa 3. decembra 2018 sa v budove Národnej banky Slovenska v Bratislave uskutočnila prezentácia knihy „Slovenské insitné výtvarné umenie v Srbsku, Etnologicko-antropologická štúdia prejavov identít“ a otvorenie výstavy insitných maliarok z Kovačice.

Podujatie spoluorganizovali Národná banka Slovenska, Veľvyslanectvo Srbskej republiky v Slovenskej republike a Galéria Babka z Kovačice. Počas prezentácie knihy „Slovenské insitné umenie zo Srbska, kultúrne dedičstvo Slovenska a Srbska“ autorky Gordany Blagojević prítomné auditórium pozdravili guvernér Národnej banky Slovenska pán Doc. Ing. Jozef Makúch, PhD. a veľvyslanec Srbskej republiky v Slovenskej republike Prof. Dr. Momčilo Babić. Knihu uviedla jej recenzentka pani PhDr. Zuzana Drugová. O slovenskej insite а jej histórii hovoril galerista z Kovačice Pavel Babka. Podujatie obohatilo vystúpenie detského spevácko-tanečného tria na motívy Kovačickej svadby v sprievode harmonikára Jána Dišpitera.

Výstavu insitných maliarok z Kovačice otvorili guvernér NBS pán Jozef Makúch, veľvyslanec Srbskej republiky pán Momčilo Babić, Pavel Babka a v mene maliarky Evy Husarik, ktorá sa nemohla z dôvodu choroby osobne zúčastniť vernisáže, jej pozdravný list prečítal pán Pavel Baláž, zakladateľ a predseda Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka.

Vo svojich príhovoroch veľvyslanec Prof. Dr. Momčilo Babić poďakoval Národnej banke Slovenska a pánovi guvernérovi Jozefovi Makúchovi za to, že kontinuálne poskytuje priestor na propagovanie svetoznámej školy insitného umenia z prostredia Slovákov žijúcich v Srbsku a samotným umelcom za to, že zachytávajú tradície a skrášľujú nám všetkým každodenný život.