Printer Friendly Version Prezentácia knihy Chlapček z Hrášku @ 26 October 2018 02:06 PM

Na Srbskom veľvyslanectve v Bratislave, pod zaštitou veľvyslanca Prof. Dr. Momčila Babića, sa 16. októbra 2018, konala malá knižná slávnosť – prezentácia knihy z Vydavateľstva BUVIK – Chlapček z hrášku. Autorkou rozprávky je Mária Ďuríčková a ilustrátorom – debutantom je najmladší predstaviteľ školy insitného maliarstva z Vojvodiny Miroslav Hraško.

Knižka Chlapček z hrášku má podtitul Mirko Hraško maľuje Janka Hraška. Nestáva sa často, že ilustrátor rozprávky má rovnaké meno ako jej hlavná postava. A práve vďaka tejto zhode mien sa stalo to, čo sa stáva málokedy: rozprávka si vybrala svojho ilustrátora. Dvaja Hraškovia sa skamarátili a pekná kniha je na svete.

Útla knižka spojila do neobyčajného spoločenstva ľudí viacerých generácií s jedným spoločným záujmom, láskou k deťom a k detskej knihe. Na jej slávnostné uvedenie do života prijali pozvanie všetci tí, ktorí stáli pri jej zrode a podieľali sa na jej vydaní a šírení medzi deťmi v Srbsku aj na Slovensku: riaditeľ Bibiany Ing. P. Tvrdoň, M. Potrok a M. Lörincz z OZ Kiwanis, medzinárodnej dobročinnej organizácie na pomoc deťom, JUDr. J. Varšo, predseda Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí, honorárny konzul Srbskej republiky, MUDr. M. Vrlík, P. Babka, riaditeľ Galérie insitného umenia v Kovačici, ilustrátor M. Hraško, pán P. Baláž, známy vojvodinský folklorista a editorky knižky M. Števková a M. Matejková z Vydavateľstva BUVIK.

Knihu do života originálne uviedla bábkoherečka B. Krajč-Zamišková spolu s deťmi zo základnej školy na Dubovej ulici pesničkami, hrou na rozprávku, maľovaním a výstavkou detských ilustrácií.