Printer Friendly Version Veľvyslanec Prof. Dr. Momčilo Babić mal stretnutie s bývalým prezidentom Slovenskej republiky I. Gašparovičom @ 11 October 2018 09:47 AM

Veľvyslanec Prof. Dr. Momčilo Babić mal počas návštevy na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre stretnutie s bývalým prezidentom Slovenskej republiky I. Gašparovičom. Počas rozhovoru si vymenili názory na dôležité témy medzinárodných vzťahov, s osobitným dôrazom na región.

I. Gašparovič v rozhovore osobitne vyzdvihol kontinuálnu podporu Slovenska v otázke suverenity a územnej celistvosti Srbska, t.j. neuznania jednostranne vyhlásenej nezávislosti tzv. Kosova. Zdôraznil pripravenosť prispieť k prehĺbeniu bilaterálnych vzťahov medzi dvoma štátmi.

Veľvyslanec M. Babić sa počas rozhovoru poďakoval bývalému prezidentovi za podporu Srbska a konzistentný postoj Slovenska, datujúci do čias, kedy I. Gašparovič pôsobil v prezidentskej funkcii. Spolubesedníka oboznámil s najdôležitejšími cieľmi svojej misie, pričom boli dohodnuté ďalšie konzultácie v súvislosti s otázkou nadviazania nových foriem spolupráce.