Printer Friendly Version Bývalý prezident Slovenskej republiky R. Schuster na návšteve na Veľvyslanectve Srbskej republiky @ 11 October 2018 09:45 AM

Bývalý prezident Slovenskej republiky R. Schuster navštívil dňa 4. septembra 2018 Veľvyslanectvo Srbskej republiky a v rozhovore s veľvyslancom si vymenili názory na najaktuálnejšie témy z oblasti medzinárodných vzťahov. R. Schuster prejavil veľké sympatie voči bratskému srbskému národu. Vyzdvihol podporu, ktorú Slovensko konštantne venuje Srbsku na ceste integrácie do EÚ, ako aj dôsledné stanovisko Slovenska v súvislosti so suverenitou a územnou celistvosťou Srbska.

Veľvyslanec Prof. Dr. M. Babić vyzdvihol blízkosť našich národov a vynikajúce bilaterálne vzťahy medzi dvoma štátmi. Spolubesedníka oboznámil s najdôležitejšími cieľmi svojej misie a informoval o pripravenosti ďalej upevňovať spoluprácu prostredníctvom realizácie spoločných projektov.