Printer Friendly Version Одлука Владе Републике Србије о уласку без виза носиоца страних путних исправа @ 4 November 2014 08:39 AM

Одлуком Владе Републике Србије од 30. октобра 2014. године страни држављани могу да уђу, транзитирају и бораве без визе у Републици Србији, најдуже до 90 дана у периоду од шест месеци:

1. ако поседују важећу Шенген визу, визу Велике Британије и осталих држава чланица Европске уније или визу Сједињених Америчких Држава;

2. ако имају регулисан боравак у државама Шенген зоне, државама чланицама Европске уније или Сједињeним Америчким Државама.

Одлука се не односи на стране држављане носиоце путних листова и путних исправа које се издају у складу са међународним конвенцијама.

Одлука ступа на снагу 8. новембра 2014. године.