Printer Friendly Version Stručna praksa @ 11 December 2013 09:11 AM

U skladu sa našim nastojanjima da unapredimo stručno usavršavanje studenata i postdiplomaca Republike Srbije, usvojen je novi Pravilnik, kojim se uredjuju uslovi i okvir za obavljanje stručne prakse u zemlji i inostranstvu pod okriljem Ministarstva spoljnih poslova. 

Stručna praksa u Ministarstvu spoljnih poslova je deo posebnog Programa stručnog usavršavanja i osposobljavanja, koji za svaku godinu donosi ministar spoljnih poslova.

Za stručnu praksu u Ministarstvu spoljnih poslova i diplomatsko-konzularnim predstavništvima mogu da se prijave punoletni državljani Republike Srbije, koji su studenti osnovnih studija, diplomci ili studenti postdiplomskih studija na fakultetima u zemlji ili inostranstvu, a nisu u stalnom radnom odnosu.

Više informacija o obavljanju stručne prakse možete naći OVDE.